Formulář Princ Parket

V tomto formuláři můžete nahlašovat validované požadavky, neočekávané chování nebo errory.

neočekávané chování = akce se provede, ale třeba se špatnými hodnotami
error = vo workflow vyskočí error/technická chybová hláška
funkční dotaz = dotaz na fungování funkcionality v základním Odoo
požadavek na změnu = popis požadavku na zákazkovou úpravu (přidání pole, ...) 
Vypište modul/moduly nebo funkcionality, kterých se dotaz týká 
Popište přesně, čeho se snažíte dosáhnout. 
Jaké přesné kroky musíte udělat, aby se chování projevilo? 
Jaké přesné kroky musíte udělat, aby se chování projevilo? 
Popište co nejpřesněji, jak by dle vás měl vypadat výstup. 
Nahrejte podpůrný screenshot nebo video. 
Nahrejte podpůrný screenshot nebo video. 
Nahrejte podpůrný screenshot nebo video. 
Nahrejte podpůrný screenshot nebo video. 
Nahrejte podpůrný screenshot nebo video.