Base CZ

Uživatelská dokumentace Base CZ - v17

Kontext

Pro fungování firmy v České republice je potřeba pracovat s českým právním systémem a všemi náležitostmi z něj vyplývajících. To základní Odoo plně nesplňuje, a proto tento modul obsahuje úpravy a doplnění, které tyto nedostatky odstraňují. Modul tak zajišťuje hladké fungování vaší firmy.

Velmi podstatná je i jeho důležitost v tvoření vhodného prostředí pro další moduly, které na tomto modulu staví. Některé z nich jsou zmíněny dále v tomto dokumentu.

V případě hlubšího zájmu si můžete pročíst dokumentace návazných modulů: 📄 ARES📄 Zálohové faktury ​

Předpoklady pro správnou legislativní funkčnost fakturace

Pro správnou funkčnost fakturace je potřeba splňovat jisté předpoklady, zvláště co se týče správnosti rekapitulace DPH . Zde bychom je tedy rádi uvedli. Většina se týká bodu 3. - Tisk daňových dokladů.

Přehled základních předpokladů:

 1. Tisk rekapitulace CZK DPH na faktuře
  1. Pokud měna není CZK, využije se směnný kurz a měna se do CZK pro tabulku rekapitulace DPH přepočte
  2. Pokud je měna CZK, tiskne se pouze přehled základu daně a daň
  3. Je-li využíván modul Zálohových faktur, na Zálohové faktuře, která není daňovým dokladem a nevstupuje tak do účetnictví, se tisknou pouze platební podmínky. Po zaplacení zálohové faktury se tiskne Daňový doklad, který již do účetnictví vstupuje a obsahuje rekapitulaci DPH dle logiky předchozích bodů.
 2. Pro přepočet DPH do CZK se musí použít vždy platný kurz ČNB/ECB pro den povinnosti přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění (DUZP) - dle Zákona o DPH §4 odst.8 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#p4). To znamená, že se předpokládá, že v nastavení účetní aplikace je nastaven automatický přepočet měn se správnou bankou a denním rozmezím. Použití jiného nastavení způsobí nesprávnou funkčnost a bohužel není naším modulem aktuálně podporováno.
 3. Tisk informací na účetních dokladech (i v případě zálohové faktury/DD k zálohové faktuře, pro přehlednost a zjednodušení procesu)

Při tisku rekapitulace DPH narážíme na několik scénářů, které námi zatím nejsou zahrnuty:

 • Produkty a služby s DPH zahrnutým v ceně 
 • Více sazeb DPH na jednom produktu:
  •  To v České republice aktuálně není možné, ale lze se s tím setkat v zahraničí. 
 • Workflow při nezaplacených Zálohových fakturách:
  • Pro správný výpočet rekapitulace DPH na finální faktuře jsou všechny vystavené zálohové faktury považovány za zaplacené a odečítají se tedy od základu daně finální faktury. Tuto logiku jsme přebrali ze základního Odoo, kde se i nezaplacené Zálohy od finální faktury automaticky odečítají.
 • Automatizovaný workflow při vystavování přijaté finální faktury s odečtením zaplacené zálohy:
  • V rámci takové faktury je třeba manuálně vytvořit řádek s odečítaným “produktem” a částkou s mínusovou hodnotou.


Hlavní funkce

 1. České bankovní účty - Přidání polí pro české bankovní účty a databáze bank podle číselníku ČNB
 2. Faktury - Úprava polí na fakturách
 3. Tisk daňových dokladů - Úpravy na tištěných fakturách


1. České bankovní účty

Kontext

Pro potřeby českého účetnictví je nezbytná podpora českých bank, českých bankovních účtů, úprava některých v základním Odoo existujících polí a přidání nových polí. V této části si popíšeme, kde a co se přesně upravuje a přidává.

Kde se pohybujeme

Hlavní část najdeme na modulu Kontakty, kde se nám objevují nová pole, případně pole dostávají nové vlastnosti.

Omezení 

Oficiální seznam bank s kódem pro tuzemské transakce spravuje ČNB. V současné době aktualizace těchto dat ve vašem Odoo probíhá manuálně, buďto vaší iniciativou nebo ze strany Origamis. V případě, že nastane chyba a data by se neshodovala, můžete si je manuálně upravit nebo se nám v případě potřeby asistence ozvat.

Aktuální číselník ČNB lze nalézt na: https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/ucty-kody-bank. Nutno podotknout, že číselník vychází nepravidelně dle aktuálních změn.

Jak to funguje

Konfigurace 

První část, kterou si představíme, je seznam bank uznaných podle již zmíněného seznamu ČNB.

Najdete ho v modulu Kontakty –> Záložka konfigurace –> Banky:

Jedná se o tabulku bank, ze které si našeptávač bere informace o bankách a jejich kódech (respektive Název, Obchodní identifikační kód banky [BIC/SWIFT], Kód banky, Země). To znamená, že v momentě, kdy vypisuji bankovní informace, mi Odoo nabídne vhodné možnosti a pole se vyplní na základě zvolené hodnoty dle této tabulky.

Jakékoli informace v těchto sloupcích se dají použít jako filtry při vyhledávání.

Nyní se podívejme, jak to funguje. 

Když banku rozklikneme, otevře se nám detail, na kterém vidíme informace, které jsme získali ze seznamu ČNB. Seznam, dle kterého se banky upravují, v Odoo číselníku obsahuje pouze název bankovní instituce, její kód platebního styku známý pod názvem "Kód banky" a případně "Obchodní identifikační kód banky". Ten běžně známe pod zkratkami BIC nebo SWIFT. Další informace seznam ČNB neobsahuje, nicméně tyto informace nejsou pro běžné účtování legislativně potřebné.


Také se nám přidává filtrovací pole "České číslo účtu" do seznamového zobrazení bankovních účtů.