ARES

Uživatelská dokumentace ARES - v17

Kontext

V tomto dokumentu se dozvíte více o napojení informačního systému ARES, který zpřístupňuje dostupná data z informačních systémů veřejné správy, do Vašeho Odoo systému. Ukážeme si, jaké nové možnosti se vám díky tomu odemykají a hlavně jak je aplikovat.

Hlavní funkce

  1. Obohacení kontaktu - Při vyplnění IČO a zadání požadavku je kontakt obohacen o údaje z ARES. Kontakt lze také obohatit díky hledání subjektů v ARES na základě jména nebo názvu. Je-li kontakt plátcem DPH a má tedy přiřazené DIČ, je provedena kontrola jeho plátcovství a jsou automaticky doplněny jeho registrované bankovní účty.
  2. Ověření změny údajů - Při validaci faktur (případně dobropisu) dochází k ověření, zda nedošlo ke změně údajů s následnou volbou aktualizace a případným zaznamenáním změn.
  3. Ověření údajů.


Omezení 

I) Odepření přístupu 

Za některých situací si Ministerstvo financí vyhrazuje odepření přístupu k databázi ARES, což může mít za následek nefunkčnost tohoto modulu. Níže uvedený obrázek uvádí specifické situace, ve kterých může dojít k tomuto problému.

Pro více informací navštivte webové stránky ARES: https://ares.gov.cz/stranky/vyvojar-info.

Příklad chybové hlášky ARES při odepření přístupu:

II) Omezení na české kontakty 

Databáze ARES obsahuje pouze informace o českých kontaktech; následující funkce se tedy striktně vztahují pouze k českým subjektům.


 1. Obohacení kontaktu 

Kontext

Doplnění údajů skrze ARES nám usnadňuje velkou část práce. Dochází zde k doplnění všech právně nutných údajů u kontaktu skrze jedno kliknutí, kdy nám odpadá ruční opisování údajů s možností lidské chyby.


Kde se pohybujeme

Tento modul se vyskytuje primárně v aplikaci Kontakty​​​ na ​kartě kontaktu (ať už nového, nebo již stávajícího). V dolním řádku záložek na kartě kontaktu nám přidává novou záložku a v horní části nové chytré tlačítko ("Doplnit data z ARES skrze IČO").

Data z ARES se kontrolují pokaždé, když dojde potvrzení faktury pro daný kontakt. V případě změn v aplikaci Kontakty dojde ke změně pouze při kliknutí na tlačítko "Doplnit data z ARES skrze IČO".


Jak to funguje 

1. Vytvoříme nový kontakt (pokud chceme obohatit již existující kontakt, tento krok můžeme přeskočit). 

2. Vyplníme IČO.

3. Klikneme na tlačítko "Doplnit data z ARES skrze IČO".