Daně a daňové výkazy

Daně a daňové výkazy

Kontext

V České republice jsou pro účetní potřeby klíčové 3 hlavní DPH výkazy: 

 1. Přiznání k DPH
 2. Kontrolní hlášení 
 3. Souhrnné hlášení 

Pro firmy fungující v České republice je nezbytné, aby tyto výkazy byly schopny generovat. Proto vznikl tento modul - aby vám vaše Odoo vytvořilo skvělého společníka, který vám práci usnadní. V následujících odstavcích si představíme, jak Odoo zpracovává účetní doklady a počítá je pro daňové výkazy. 

Omezení

Legislativa České republiky je velmi komplexní a je spousta specifických scénářů, které se pojí k tématu daňových výkazů. V aktuální podobě tento modul nepodporuje všechny, konkrétně náš modul nepodporuje:

Přiznání k DPH

  • Přiznání pro fyzické osoby. V současné verzi podporujeme pouze právnické.
  • Implementace různých podepisujících osob (v současnosti je možné tedy podání jen přímo pod firmou).
  • Generování dodatečného/opravného/kombinací daňového přiznání.
  • Kód zdaňovacího období následujícího roku.
  • Případ, kdy se podává přiznání, když nevznikla daňová povinnost.
  • Použití vlastního zdaňovacího období (např. případ insolvence nebo dědictví).
  • Generace přiznání k DPH ve formátu XML.
  • S koeficienty krácení odpočtu daně lze nyní pracovat pouze manuálně.
  • Limity na počet řádků při exportu XML.


  Kontrolní hlášení

  • KH pro fyzické osoby. V současné verzi podporujeme pouze právnické.
  • Generování následného a opravného KH.
  • Sekce A3 - uskutečnění plnění pro investiční zlato.
  • Poměrový odpočet daně dle koeficientu v sekci B2.
  • Workflow opravy u nedobytné pohledávky dle § 44 nebo § 46 ZDPH.
  • Kódy režimu plnění pro sekci A4:
   • 1 - § 89 ZDPH (zvláštní režim pro cestovní službu).
   • 2 - § 90 ZDPH (zvláštní režim pro použité zboží).
  • Limity na počet řádků při exportu XML.
  • Inkorporace validace měrných jednotek do kódů plnění v sekci B1.


  Souhrnné hlášení

  • SH pro fyzické osoby. V současné verzi podporujeme pouze právnické.
  • Call-off stock workflow:
   • Formulace „režim call-off stock“ odkazuje na situaci, kdy osoba povinná k dani odesílá nebo přepravuje zboží do zásob umístěných v jiném členském státě pro určeného pořizovatele, jehož totožnost a identifikační číslo pro účely DPH jsou v době přepravy nebo odeslání známy a který má právo zboží z těchto zásob odebrat podle svého uvážení, přičemž v tomto okamžiku je převedeno vlastnické právo ke zboží. 
  • Generování následného souhrnného hlášení (a tedy i implementace Storna).
  • Limity na počet řádků při exportu XML.


Daně v Odoo

Tento modul přináší v první řadě celý číselník aplikovatelných forem daní z přidané hodnoty. Ten se dá zobrazit v konfiguraci modulu Účetnictví: