Newsletter 07/2024

Poslední měsíc utekl jak voda a přehoupli jsme se do druhé poloviny roku 2024. S tímto milníkem jsme si řekli, že krom klasického shrnutí změn za uplynulý měsíc se podíváme i na věci, na kterých aktuálně aktivně pracujeme a vy se na ně už můžete začít těšit.


 Základ české lokalizace
 Česká zálohová faktura
 Základ pro daňová přiznání + přiznání k DPH
 ISDOC standard pro elektronickou fakturaci

Kromě práce na samotné účetní lokalizaci jsme v tomto měsíci upravovali i mapování pro zasílání požadavku PPL. Namísto mapování jednoho pole pro hlavičku jsme vyřešili komplexnější podmínky pro mapování dvou polí, aby nedocházelo k překročení maximálního povoleného počtu znaků při zasílání požadavku.

V průběhu jsme však narazili i na okolnosti, které jsou z naší strany (a vzhledem k formátu pravděpodobně i ze strany PPL) neřešitelné:

  • Využíváme-li štítky pak PPL automaticky zkrátí název na 40 znaků
  • Není-li využito druhé mapované pole, je mezi názvem/jménem a adresou vygenerována mezera

Na co se těšit?

Odpisy

Správa majetku a sledování jeho opotřebení jsou nezbytné úkony spojené s  podnikáním. Obecně nám pro tyto účely slouží účetní odpisy, které rozšiřujeme i o možnost výkonového odpisování.

Krom toho však vyvíjíme i logiku daňových odpisů, aby veškeré výpočty bylo možné  provést ve vaší Odoo databázi.

ISDOC - standard pro elektronickou fakturaci

V základní podobě jsme úspěšně dokončili export dokladů pro Odoo v17. To samozřejmě není vše a již máme zaplánované jejich rozšíření a rovnou se chystáme pustit i do importu daňových dokladů.

Částečný odpočet záloh

Částečný odpočet záloh je funkcionalita, která byla původně vyvinuta jako modul pro specifické potřeby jednoho z našich zákazníků. Ukázalo se však, že o tuto funkcionalitu je značný zájem a proto jsme se rozhodli jej zahrnout do samotné účetní lokalizace. 

Jedná se o zajímavou výzvu, jelikož oproti aktuálnímu stavu musíme důkladně zvážit   veškeré funkce, které se záloh jako takových dotýkají a ošetřit, aby vše fungovalo tak,   jak má.

Newsletter 07/2024
Origamis s.r.o., Lucie Kubáková 3. července 2024
Newsletter lokalizace

Zůstaňte v obraze!